Nola egiten dugu lan

Esku-hartze logopediko eraginkorra egiteko, ezinbestekoa da:

Elkarrizketa egitea

Elkarrizketa bat egitea eta datu zehatzak hartzea, pertsonaren komunikazio-gabeziak eta - beharrak detektatzeko.

Balorazio sakona

Balorazio sakona eta berariazkoa egitea, pazientearen komunikazio-une zehatza ezagutzeko.

Inguruko iritziak

Pertsonaren inguruko iritziak ezagutzea (familia, ikastetxea…)

lan-programa diseinatzea

Pertsonarentzako berariazko lan-programa diseinatzea eta lortu beharreko lorpenak zehaztea, pazientearekin (eta/edo familiarekin) adostuta.

astero lan egitea

Adostutako maiztasunean astero lan egitea, ekologikoak, ludikoak eta serioak izan daitezen.

Familia inplikatzea

Familia lanean inplikatzea

aldizka berrikustea

Lanaren bilakaera aldizka berrikustea

Adinaren eta arazoen arabera, ordu erdiko saioak egingo ditugu (haur txikiak eta ahotsa), berrogeita
bost minutukoak (haurrak Lehen Hezkuntzatik aurrera, helduak) edo ordubetekoak
balorazioetarako.
Ospitalera edo etxera ere joaten naiz, behar izanez gero..

Tarifak

Doako informazio-saioa

Elkarrizketa eta historia klinikoa egitea

33

Balorazio-saioa (ordubete)

40

Bilera, iraupenaren arabera

27€ - 40€

txostena idaztea

100

Ordu erdiko saioa

27

45 minutuko saioa

33

Saioa etxean edo ospitalean

45